2. ročník půlmaratonu horských kol

BROUMOVSKÝ BIKE – 22.6.2024

 
Pořadatel: Cyklo TONY, spolek, IČO: 22830871, Šonov 225, Šonov 549 71
Ředitel závodu: Tomáš Hladík, 733 508 149, e-mail: info@cyklotonyteam.cz
Ředitel trati: Vladimír Grusman
Zdravotní zajištění: Oblastní spolek Českého červeného kříže Náchod a Záchranná služba Broumov

PŘIHLÁŠKY

Do 16. 6. 2024 na webu závodu, po termínu v místě závodu u prezence – platba v hotovosti.

STARTOVNÉ

Cena startovného je uvedena v tabulce níže. Výše startovného se odvíjí od toho, v jakém časovém odstupu od konání závodu se závodník přihlásí.

Startovné
Přihlášení a zaplacení (on-line) DO 30. 4. 2024 Přihlášení a zaplacení (on-line) 1.5. – 16. 6. 2024 Přihlášení a platba v hotovosti na MÍSTĚ
Hlavní závod 450 Kč 500 Kč 600 Kč
Štafety 550 Kč 600 Kč 700 Kč

Pomozte nám zrychlit výdej startovních čísel tím, že se přihlásíte on-line. Navíc ještě ušetříte.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE

 • Vyznačenou trať,
 • startovní číslo s čipem,
 • občerstvení na 2 občerstvovacích stanicích,
 • výsledkový servis,
 • zdravotní zajištění,
 • sprchy,
 • mytí kol,
 • poukázku na 1 jídlo a 1 pití v cíli.

STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla si lze po domluvě vyzvednout během čtvrtku 20.6. a pátku 21.6.

PREZENCE

Sobota 22.6.2024, 8:00 – 9:30. Chata pod Korunou, Martínkovice, LOC: 50.5331469N, 16.3270208E

KATEGORIE – HLAVNÍ ZÁVOD

Hlavní závod – muži
Kategorie Zkratka Rok narození

Mládež

MM 15-18

2006-2009

Muži A

MA 19-34

1990-2005

Muži B

MB 35-44

1980-1989

Muži C

MC 45-54

1970-1979

Muži D

MD 55+

1969 a starší

Hlavní závod – ženy

Kategorie

Zkratka

Rok narození

Mládež

ZM 15-18

2006-2009

Ženy A

ZA 19-34

1990-2005

Ženy B

ZB 35-44

1980-1989

Ženy C

ZC 45+

1979 a starší

KATEGORIE – ŠTAFETY

Štafety
Kategorie Zkratka
Štafeta muži SM
Štafeta ženy SZ
Štafeta smíšená SMZ
Štafeta firem SF

TRAŤ

Délka trati: 51,6 km, štafety: 1. úsek 16 km, 2. úsek 17,8  km, 3. úsek 17,8 km

Převýšení trati: 1092 m

Broumovsko – kraj nekonečných dobrodružství a příběhů. Broumovský bike je zasazen do rozmanité krajiny Broumovského výběžku, kde vás na trati čekají převážně široké zpevněné lesní a polní cesty s občasnými přejezdy po asfaltových komunikacích. 

Přestože je trasa vedena terénem, je vhodná i pro méně zkušené jezdce, kteří ji zvládnou projet. Na trase se vám několikrát otevřou nádherné výhledy do krajiny proložené sjezdy a stoupáními. 

Trasa vede katastry obcí Martínkovice – Božanov – Otovice – Šonov – Rožmitál (u Broumova) – Heřmánkovice – Hynčice – Jetřichov – Hejtmánkovice – Křinice – Martínkovice.

Podíl asfaltového povrchu cca 30 % trasy.

Občerstvovací stanice: První je na 16. km – Šonov, druhá na 33,8. km – Hynčice.

ŠTAFETY – INSTRUKCE

  • Každá štafeta má v tašce textilní náramek, který si členové štafety předávají na předávacích místech, tj. na občerstvovacích stanicích (OS) – Šonov, Hynčice.
  • Předávka proběhne vždy ve vymezeném prostoru za občerstvovací stanicí!
  • Každý člen štafety má povinnost být včas na startu/předávacím místě, aby mohl odjet svůj úsek. Dopravu na předávací místo si řeší každá štafeta sama.

Štafetové číslo:

  • Každý člen štafety má svoje vlastní startovní číslo. Startovní čísla pro štafety začínají číslem 401 a jsou rozlišena dodatečnými čísly 1, 2, 3 za pomlčkou, která odkazují na daný úsek trasy.
  • Závodník na prvním úseku má startovní číslo s číslem 1, na druhém úseku 2, na závěrečném úseku číslo 3. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci štafety a neuvedení ve výsledkové listině.

START A CÍL

Start: Chata pod Korunou, Martínkovice v 10:00, LOC: 50.5331469N, 16.3270208E.

Cíl: Chata pod Korunou, Martínkovice, možnost mytí kol, sprchy a občerstvení v cíli.

Vyhlášení výsledků: Od 14:00 v místě startu a cíle.

CENY

První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny. 

První tři nejrychlejší závodníci v mužské i ženské kategorii v absolutním pořadí získají finanční odměnu ve výši:

 1. místo 1 500,- Kč
 2. místo 1 000,- Kč
 3. místo 500,- Kč 

První tři štafety v každé kategorii obdrží věcné ceny. 

Celkově nejrychlejší štafeta obdrží peněžitou odměnu ve výši 600,- Kč.

Předání cen je podmíněno osobní účastí při slavnostním ceremoniálu!

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU

Pro účast v závodě je nutné mít včas zaplacené startovné a  včasná prezence. Účastník svým podpisem na přihlášce nebo registrací na webu potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.

 • Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Cyklistická přilba je povinná
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla pohybu v CHKO.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát zvýšené pozornosti po pozemních komunikacích, protože se jede za plného silničního provozu. Hlídky na křížení silnic nemají pravomoc zastavovat vozidla, ale pouze zabezpečovat plynulý přejezd závodníků.
 • Pořadatel si vyhrazuje v případě potřeby upravit délku tratě.
 • Závodníci odhazují odpadky na občerstvovacích stanicích. V ŽÁDNÉM případě neodhazují do špatně přístupných míst, jako je les, příkop atd.
 • Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. 
 • Závodníci jsou povinni absolvovat závod po vyznačené trati pořadatelem závodu. V případě, že se tak nestane, může to být záminka pro vyloučení ze závodu.
 • Při neúčasti závodníka v závodě pořadatel startovné nevrací.
 • Závodník se zavazuje, že se bude k soupeřům chovat s respektem a hrát Fair-play. V případě nesplnění těchto podmínek může dojít k vyloučení ze závodu a výsledkové listiny.
 • Neznalost pravidel v propozicích závodu není omluvou.
 • Pro závod je povoleno trekingové, gravel nebo horské kolo, dle vlastního uvážení.
 • Zdravotní ošetření bude poskytováno v cíli.
 • Závodníci souhlasí s tím, aby Cyklo TONY, spolek (dále jen „Pořadatel“) pořídil fotografie/videa jejich osob. Dále souhlasí s užitím pořízených fotografií/videí, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořadatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny). Rovněž souhlasí s tím, aby Pořadatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií/videí jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Pořadatele. Souhlasí s tím, že fotografie/videa mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo mohou být použity pouze jejich části. 
 • Časový limit závodníků pro dojezd do cíle je do 15:30 (5,5 hod.). Poté už nebudou závodníci kvalifikováni.
 • Odstoupení ze závodu nebo zranění je závodník povinen nahlásit hlídce na trati, na telefon pořadatele +420 733 508 149 nebo na SOS telefon (155) na startovním čísle

 

DALŠÍ STRAVOVÁNÍ

Chata pod Korunou, Martínkovice – možnost zakoupit občerstvení i pro doprovod závodníků.